In mijn werk hanteer ik altijd de volgende uitgangspunten:

  • We werken aan de hand van een gezamenlijk geformuleerde coachvraag en doelen
  • We zijn gelijkwaardig
  • We praten aan de hand van casussen die jij aanbrengt
  • Ik begeleid het proces
  • We sluiten een overeenkomst voordat we beginnen
  • Gesprekken zijn uiteraard vertrouwelijk

Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) is een heldere en effectieve communicatiemethodiek. Het gaat over hoe je zintuigen informatie opvangen, hoe je deze informatie verder verwerkt en hoe dit zich uit via je gedrag. Bewustwording van deze processen geeft je de mogelijkheid om jezelf meer te sturen. NLP geeft onder andere inzicht in de overtuigingen die ons gedrag sturen en geeft je mogelijkheden om deze te veranderen.

Voice Dialogue is een methode om in dialoog te komen met onze innerlijke stemmen. Deze behoren toe aan de verschillende delen van onze persoonlijkheid: onze ikken. Zij hebben ieder hun eigen manier van denken, voelen, gedrag en waarneming. Vaak identificeren we ons met één of meerdere deelpersoonlijkheden, waarmee we hebben leren leven, onze zogenaamde “primary selves”, terwijl andere delen van ons tevergeefs hun stem proberen te laten horen. Deze delen noemen we de “disowned selves”.

In Voice Dialogue worden de verschillende ‘ikken’ uitgenodigd om vrijuit te spreken, om zich in al hun energie te manifesteren. Vrijuit wil zeggen zonder tussenkomst van het ego, dat zich meestal met de kritische deelpersoonlijkheden zoals de ‘controleur’ en de ‘criticus’ identificeert. Eenmaal aan het woord blijken de delen graag te willen spreken en heel wat te vertellen te hebben op hun eigen specifieke wijze.

Bij oplossingsgericht werken ligt de nadruk op het vinden van de hulpvraag en op het analyseren wat al goed gaat. Oplossingsgericht werken baseert zich op de aannames en methoden van de Solution Focused Brief Therapy (SFBT). Deze methode is ontwikkeld door Steve de Shazer en Insoo Kim Berg in hun Brief Family Therapy Center in Millwaukee en wordt nu ook in Nederland steeds meer toegepast mede door het werk van Louis Cauffman

De basisgedachte is dat voor iedere cliënt specifieke geïndividualiseerde oplossing(en) voor problemen het beste werken en dat vrijwel iedereen competent is om zijn eigen problemen op te lossen.